Příspěvky pojišťoven na dentální hygienu v roce 2024

VZP    111    VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 

 • Příspěvek pro děti 1 000 Kč - pro klienty od 1 do 18 let,
 • Příspěvek pro dospělé 1 000 Kč,
 • Podmínka - absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v posledních 24 měsících,
 • O příspěvek si můžete zažádat 2x ročně,
 • Jsou akceptovány doklady s datem úhrady od 1.1.2024,
 • Doklad nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady,
 • Žádat lze pouze online prostřednictvím aplikace Moje VZP.

 

OZP    207    OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 

 • Proplatí polovinu účtenky až do výše 1 000 Kč za rok,
 • Účtenky musí být vydané v roce 2024 a v době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od vystavení,
 • Příspěvek je podmíněný preventivní prohlídkou od 1.1.2023.

 

VOZP    201    VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 

 • Dospělí i děti maximálně 500 Kč jednou za rok.

 

ZP MV    211    ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

 

 • Děti až 1 500 Kč,
 • Dospělí až 500 Kč,
 • Přispívají na dentální hygienu včetně nácviku čištění chrupu v rámci nehrazené služby,
 • Podmínka u dospělého - absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře,
 • Žádost podat do 3 měsíců od data úhrady.

 

RBP    213    REVÍRNÍ BRATRSKÁ POJIŠŤOVNA

 

 • děti do 18 let maximálně 1 000 Kč.